تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

چیزی به نام جنبش پی ان یو ایلامیی نداریم

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری پی ان یو ایلام، مناظره «استقلال جنبش پی ان یو ایلامیی» به مناسبت ۱۶ آذر و روز پی ان یو ایلام با حضور علی خضریان، عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی پی ان یو ایلامیان مستقل و داوود دشتبانی، عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد که در طی آن وضعیت جنبش پی ان یو ایلامیی  بررسی شد.

 

چیزی به نام جنبش پی ان یو ایلامیی نداریم

داوود دشتبانی، عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران در این مناظره گفت: چیزی به نام جنبش پی ان یو ایلامیی در کشور ما وجود نداشته است، جنبش یک حرکت مقطعی است که در یک برهه زمانی تشکیل می شود که مطالبه معین و مشخصی دارد. 

 

این فعال سابق پی ان یو ایلامیی گفت: ما در کشور جنبش زیادی نداشتیم فقط جنبش ملی شدن نفت و… داشتیم، ما جنبش پی ان یو ایلامیی نداریم با جریان پی ان یو ایلامیی روبه رو هستیم. 

 

دشتیانی گفت: نکته اساسی تر بحث دور شدن از مباحث فکری است که این بزرگترین آفتی است که نه تنها جریان پی ان یو ایلامیی را تهدید می کند؛ بلکه کشور و سیاست ما را نیز تهدید می کند. 

 

وی گفت: تجدد به هیچ وجه ارزش های غربگرایانه و اروپایی نیست، تجدد به اعتقاد بنده کاملا ایرانی و بومی است. تجدد در اروپا مدرنیته است و هر جامعه ای تجدد خود را دارد ولی قطعا تجدد نو شدن است و تفاوت دیروز و امروز. 

 

عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران افزود: هر دو جریان سیاسی ما آلوده شدند و این باعث نچرخیدن چرخ دهنده ها می شود. شیاطینی که این وسط هستند و می خواهند بین این دو را بهم بزنند. من ۸۸ را نتیجه کار این شیاطین می دانم.

 

انجمن اسلامی ماهیت ماست نه افراد آن

علی خضریان، عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی پی ان یو ایلامیان مستقل هم گفت: بحث جریان پی ان یو ایلامیی اسلامگرا دارای یکسری هویت ها و شاخصه هایی است که اسلام گرایی نقطه ثقل آن است. 

 

این فعال سیاسی گفت: جریان اسلامگرا شکل گیری اش با تاسیس انجمن اسلامی پی ان یو ایلامیان آغاز شده و در آن زمان فضای دانشگاه به شدت غیر اسلامی و چپ گرا بود. 

 

وی افزود: برخی قائل به این بودند که چرا نام انجمن، انجمن اسلامی پی ان یو ایلامیان باشد چرا پی ان یو ایلامیان مسلمان نباشد، ولی افراد بر این عقیده بودند که کار انجمن در چهارچوب اسلام باشد. 

 

عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی پی ان یو ایلامیان مستقل ادامه داد: حوزه استقلال به معنای فکری درست نیست؛ استقلال فکر آسیب بزرگی می زند؛ چون پی ان یو ایلام تولید کننده فکر نیست مثل جریان مجاهدین خلق.

 

خضریان تاکید کرد: جریان پی ان یو ایلامیی نباید دولت ساخته باشد چون با رفتن آن دولت جریان نیز از بین می رود. 

 

وی افزود: باید بدانیم چه آسیبی باعث شده این اسلامگرایی از جریان پی ان یو ایلامیی حذف گردد و عقیده هایی همچون مارکسیستی و…در آن جاری شود. 

 

عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی پی ان یو ایلامیان مستقل تصریح کرد: در تشکل های پی ان یو ایلامیی در حوزه  فکری ممکن است فردی قابل احترام باشد؛ ولی باید ارزش مادری تعیین شوند که منبع و الگوی فکری تشکل باشد؛ انجمن اسلامی ماهیت ماست و افراد (ماهیت ما) نیستند در همین انجمن اسلامی کسانی را داشتیم که عضو منافقین شدند.