تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

چابک سازی، توانمندسازی و سلامت اداری از سیاست های اصلی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی است

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع پی ان یو ایلام، تحقیقات و فناوری در دویست و پنجاه و هفتمین نشست مجمع مدیران کل منابع انسانی قوای سه گانه کشور گفت: چابک سازی، توانمندسازی و سلامت اداری از سیاست های اصلی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پی ان یو ایلام، دکتر محمد تقی نظرپور در این نشست که عصر امروز (دوشنبه) در محل پی ان یو ایلام برگزار شد، بهترین و متعالی ترین مسیر مدیریت منابع انسانی را مسیری دانست که با هدف کمک به عملکرد بهتر سازمان و با تطبیق وظیفه شاغلان با ماموریت های سازمان و از طریق تفاهم و ایجاد انگیزش در کارکنان صورت می پذیرد.

وی، چابک سازی، توانمند سازی و سلامت اداری را از سیاست های اصلی مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی دانست و افزود: چابک سازی به معنای برون سپاری و سامانه سپاری و الکترونیکی کردن کارها، توانمند سازی به معنای ارزیابی عملکرد و بهره وری و آموزش کارکنان و سلامت اداری به معنای کنترل و نظارت، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع است.

دکتر نظرپور پیوند ناقص فرایندهای اداری با سایر واحد های سازمان، عدم توجه به الزامات مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش محور، فقدان سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع انسانی، عدم رهگیری تطابق عملکرد مدیریت منابع انسانی با برنامه های توسعه، اجرای ناقص برخی تبصره ها، توجه ناکافی به امنیت شغلی کارکنان، نبود سیاست مشخص از سوی محاکم و فقدان سیاست و رویکرد معین در قبال نظام مدیریتی را از جمله مشکلات پیش روی حوزه مدیریت منابع انسانی برشمرد.

وی بر لزوم ارتباط فرآیندهای اداری با سایر بخش ها تاکید کرد و افزود: جهت بهبود عملکرد یک سازمان باید ارتباط میان حوزه اداری و برنامه، بودجه و تشکیلات و حوزه امور مالی هم سو و در یک راستا باشد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پی ان یو ایلام به چالش های حوزه استخدام و جذب نیرو اشاره کرد و گفت: ابهام در تبعیت از قوانین، فشار عاطفی و اخلاقی، فقدان نظام تجزیه و تحلیل و فقدان برنامه و چشم انداز باعث تحمیل نیرو های نامتناسب می شود و این امر خود باعث ضعف تخصص گرایی، انتظارات متعارض کارکنان، عدم ارتباط سیستماتیک نیروها و بروز نبود دانش و مهارت بین کارکنان می شود.

س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵/ ل.م ۵۴/ ع. ع ۵۷