تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

معاون اداری مالی و مدیریت منابع پی ان یو ایلام بر برگزاری نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد

معاون اداری مالی و مدیریت منابع پی ان یو ایلام، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛بر برگزاری نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه با مجمع نمایندگان هر استان تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پی ان یو ایلام، دکتر محمدتقی نظرپور، با تاکید بر اهمیت تعامل و ارتباط روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از روسای دانشگاهها خواست با عنایت به فرا رسیدن موعد بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، با دعوت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هراستان، مشکلات و مسائل آموزشی، پژوهشی و فناوری استان متبوع خود را با آنان در میان بگذارند.

دکتر نظرپور در این نامه تصریح کرده است: تبیین مسائل جاری آموزش عالی در هراستان و بویژه مشکلات بودجه و تنگناهای موجود می تواند حمایت ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از آموزش عالی در فصل تصویب بودجه سال ۹۸ در پی داشته باشد.

م.ع ۶۰/ ر.ب ۴۵