تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مسئول بسیج پی ان یو ایلامیی دانشگاه شهید بهشتی تهران معرفی شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری پی ان یو ایلام، محمدصابر باغخانی پی ان یو ایلامی دکتری رشته محیط زیست به عنوان مسئول بسیج پی ان یو ایلامیی دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شد.

باغخانی دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران گذرانده است و در آن مدت سوابقی از جمله سه دوره جانشینی، یک دوره مسئولیت معاونت فرهنگی و یک دوره مسئولیت معاونت آموزش حوزه بسیج پی ان یو ایلامیی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را در کارنامه دارد.

پیش از این امیرحسین خورشیدی مسئولیت بسیج پی ان یو ایلامیی دانشگاه شهید بهشتی را به عهده داشتند.