تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سفر های زیارتی عامل مهمی در تثبیت و نهادینه سازی معنویت در دانشگاه های کشور است

سفر های زیارتی عامل مهمی در تثبیت و نهادینه سازی معنویت در دانشگاه های کشور است

دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در دیدار با سید محمد حسینی معاون بین الملل بعثه مقام معظمرهبری گفت : برگزاری سفر های زیارتی برای جامعه دانشگاهی اعم از سفر های زیارتی حج و عتبات عامل مهمی در تثبیت و نهادینه سازی معنویت در دانشگاه های کشور است .