تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

افتتاح نمایشگاه شکرانه تحول صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان در دانشگاه بوعلی سینای همدان

افتتاح نمایشگاه شکرانه تحول صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان در دانشگاه بوعلی سینای همدان

به گزارش اداره کل روابط عمومی پی ان یو ایلام، مهندس ذوالفقاریزدان مهربا اعلام این خبر گفت: با آسیب شناسی که از وضعیت سراهای پی ان یو ایلامیی در سال ۹۴ انجام شد، صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان نسبت به برنامه ریزی برای ارتقای این سراها به سطح مطلوب و پرداخت عادلانه اجاره بها توسط پی ان یو ایلام برنامه ریزی کرد.

وی افزود: صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان پی ان یو ایلام و دانشگاه های کشور موفق شدند در سه سال اخیر نسبت به ارتقای سطح کیفی ۴۰۰ خوابگاه اقدام کنند.

رئیس صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان در ادامه گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح نمایشگاه شکرانه تحول، عملکرد صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان در زمینه ارتقای سراهای پی ان یو ایلامیی را مورد تحسین قرار داده و بر تداوم آن تاکید کرد.

در نمایشگاه شکرانه تحول، عملکرد صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان در زمینه ارتقای سراهای پی ان یو ایلامیی به تصویر کشیده شده است.

م.ع ۶۰/ ر.ب ۴۵