تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ارتقای کیفی آموزش ، رصد وضعیت فارغ التحصیلان و برنامه ریزی در پذیرش پی ان یو ایلامی خارجی

دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی پی ان یو ایلام درنشست ارتقای توان اشتغال پذیری پی ان یو ایلامیان دوره های کارشناسی گفت: ارتقای کیفی آموزش، افزایش پذیرش پی ان یو ایلامی خارجی ، ارزیابی کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی و رصد وضعیت فارغ التحصیلان از مهم ترین دغدغه های ستاد وزارت در حوزه آموزشی دانشگاه ها است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پی ان یو ایلام، در این نشست که با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی پی ان یو ایلام و معاونان آموزشی دانشگاه های سطح ۱ و ۲ و سیزده دانشگاه مادر در محل پی ان یو ایلام برگزار شد، دکتر باقری، در خصوص گذر دانشگاه های آموزشی و پژوهشی به دانشگاه های نسل جدید و کار آفرین و جامعه محوراظهار داشت: در این مسیر توجه به مسائلی چون جذب استادان توانمند، محتوای آموزشی و نحوه اجرا مهم است.در خصوص جذب استاد جدید باید دقت بیشتری به خرج دهیم ودر این راستا به معیارهای کیفی و توان علمی اهمیت داده وبه توانمندسازی اعضای هیئت علمی موجود توجه کنیم.

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به چالش محتوای برنامه درسی دانشگاه ها گفت: برنامه های درسی در دولت یازدهم در بسیاری از رشته ها بازنگری شد وبرای سایر رشته ها لازم است با کمک دانشگاه ها آنها را به روزرسانی کنیم.

وی در ادامه افزود: در مورد اجرایی کردن برنامه های موجود نیز باید توجه بیشتری به آموزش دوره های کارشناسی، برنامه ریزی برای بهره مندی از استادان باتجربه همراه با تقویت کارگاه ها و آزمایشگاه ها، بازآموزی کارشناسان آموزشی و استفاده از ظرفیت پی ان یو ایلامیان دکتری به عنوان دستیار در امور آموزشی و پژوهشی و در آزمایشگاه ها استفاده کنیم.

دکتر باقری به موضوع پذیرش پی ان یو ایلامی خارجی در دانشگاه های کشورنیز اشاره کرد و گفت: ما حسب قانون برنامه ششم توسعه از عدد ۲۶ هزار پی ان یو ایلامی خارجی در شرایط فعلی باید به عدد ۸۰ هزار پی ان یو ایلامی خارجی درپایان برنامه ششم توسعه برسیم و این امر نیازمند یک برنامه ریزی کمی و کیفی در دانشگاه ها است و لازم است معاونان آموزشی دانشگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که کیفیت و نحوه آموزش پی ان یو ایلامیان خارجی در دانشگاه های ما باید ها بر اساس استانداردهای تراز جهانی باشد.

قائم مقام وزیر علوم و و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی به موضوع ارزیابی کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و افزود: با توجه به توسعه کمی در سال های گذشته لازم است معاونان آموزشی دانشگاه ها وضعیت کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی موجود را ارزیابی و نسبت به رفع اشکالات موجود اقدام کنند، بدیهی است دانشگاه ها بایستی دوره هایی که فاقد حداقل استاندارد های آموزشی و پژوهشی است را اصلاح یا متوقف کنند.

دکتر باقری در پایان سخنان خود گفت: از این پس رصد وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مختلف باید یکی دیگر از دغدغه های معاونان آموزشی دانشگاه ها باشد تا با رصد وضعیت شغلی و میزان رضایت مندی کارفرمایان بتوان نسبت به رفع اشکالات آموزشی دوره های موجود پرداخت.

س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵