تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اجرای ۵۰ پروژه برای طرح اعتلای علوم انسانی/ هرم تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی رو به افزایش است

حسین علی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پی ان یو ایلام در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری پی ان یو ایلام در خصوص توجه مسئولان کشور به لزوم و اهمیت علوم انسانی در کشور گفت: به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب تاکنون مدیریت علوم انسانی در اختیارم بوده است عقیده دارم که  رسیدن به توسعه مهم است و توسعه بدون علوم انسانی ممکن و پایدار نیست.

وی در خصوص بودجه پژوهشگاه گفت: بودجه پژوهشگاه در سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش داشته است، هرم تخصصی پژوهشگاه روبه افزایش است. در گذشته استاد و استاد یار نداشتیم ، اما امروزه ۲۳ درصد افزایش تعداد استاد و استادیار در دانشگاه‌ها داریم.

قبادی با اشاره به طرح اعتلای علوم انسانی، تصریح کرد: در گذشته طرح اعتلای علوم انسانی وجود نداشته، اما اکنون طرح اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت است در این راستا ۱۵ پروژه به تصویب رسیده و ۷ پروژه در حال اجرا و ۲۰ پروژه هم در حال آماده سازی است که با مشارکت دبیرخانه طرح اعتلامتشکل از یک شورای سیاست گذاری، ۳ کارگروه تخصصی، یک کمیته علمی و مشارکت علمی نخبگان در دانشگاه های مختلف، طی ۵ سال مراحل آن به پایان می رسد و امیدواریم  امسال بتوانیم تعداد پروژه ها را به  ۵۰ پروژه برسانیم.