تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آغاز پرداخت وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مهندس ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان از آغاز پرداخت وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای پی ان یو ایلامیان شهریه پرداز (نوبت دوم) در تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خبرداد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پی ان یو ایلام به نقل از صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان، مهندس یزدان مهر گفت: با تخصیص مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان، طرح پرداخت وام شهریه برای پی ان یو ایلامیان شهریه پرداز دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، مراکز غیرانتفاعی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی آغاز شد.
وی افزود: علی رغم اینکه در سال ۱۳۹۶ هیچ گونه اعتباری از سوی سازمان برنامه و بودجه برای وام شهریه به این صندوق تخصیص داده نشده است این صندوق به منظور رفع مشکل پی ان یو ایلامیان مستعد کم بضاعت با استفاده از اعتبارات اختصاصی خود نسبت به تامین اعتبار وام مذکور اقدام کرده است.
رییس صندوق رفاه پی ان یو ایلامیان افزود: پی ان یو ایلامیان متقاضی استفاده از تسهیلات وام شهریه می توانند جهت درخواست وام و تکمیل مدارک به اداره رفاه پی ان یو ایلامیی دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.
یزدان مهر اعلام کرد: آخرین مهلت ارسال اسامی و لیست های وام شهریه، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد و لازم است دانشگاه ها در ارائه لیست های وام تسریع کنند.
ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷